Vilken temperatur anses vara feber

10 januari 2024 Jon Larsson

?

Introduktion:

research

Feber är ofta ett tecken på att kroppen kämpar mot en infektion eller sjukdom. Men det kan vara svårt att veta vilken temperatur som faktiskt räknas som feber och vad som är normalt för kroppen. I den här artikeln kommer vi att ge en grundlig översikt av vad feber är, vilka typer som finns, vilka temperaturer som anses vara feber och hur det skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Vi kommer också att gå igenom historiska perspektiv och titta på för- och nackdelar med olika definitioner av feber.

Vad är feber och vilka typer finns?

För att förstå vad feber är, måste vi först förstå vad som normalt anses vara en normal kroppstemperatur. En vanlig definition av normal kroppstemperatur är 3637 C. Feber kan i allmänhet definieras som en förhöjd kroppstemperatur som överstiger den normala referenspunkten. Det finns olika typer av feber, inklusive:

1. Låggradig feber: En temperatur som överstiger den normala kroppstemperaturen med 0,5-1 C, vanligtvis runt 37,5-38,5 C.

2. Måttlig feber: En temperatur som ligger mellan 38,5-39,5 C.
3. Hög feber: En temperatur högre än 39,5 C.

Kvantitativa mätningar av feber

För att mäta kroppstemperaturen kan man använda flera olika metoder. Den mest vanliga metoden är att använda en termometer som placeras under tungan eller i rektum.

Normalt anses en kroppstemperatur på upp till 37,5 C vara inom det normala intervallet. När temperaturen överstiger detta kan det anses vara en indikation på feber.

Skillnader i febertemperaturer mellan åldersgrupper

Det är viktigt att komma ihåg att barn och vuxna kan ha olika normala kroppstemperaturer. För spädbarn anses en kroppstemperatur över 38 C vara en feber.

För äldre barn och vuxna, däremot, anses ofta en temperatur över 37,5 C vara en feber. Detta beror på att barns metaboliska funktion och immunförsvar kan vara annorlunda jämfört med vuxnas.

Historisk genomgång av för- och nackdelar med olika febertemperaturer

Historiskt sett har definitionen av feber varierat. Tidigare betraktades en temperatur på 38 C som feber, men denna definition har ändrats över åren.

En fördel med att ha en högre febergräns är att det kan hjälpa till att identifiera en tidigare behandling av sjukdomar. Men en nackdel är att det kan leda till överdiagnostik och överbehandling, särskilt hos barn.

En lägre febergräns kan vara lämpligare för att undvika överdiagnostik. Men det kan också göra det svårare att identifiera feber hos vissa individer.: En video som visar hur man använder en termometer för att mäta kroppstemperaturen]

Sammanfattning:

Att förstå vilken temperatur som anses vara feber är viktigt för att kunna avgöra när man behöver söka medicinsk hjälp. Genom att ha en grundlig översikt av feber, dess definition och hur det skiljer sig mellan åldersgrupper kan man bättre bedöma sin egen eller andras hälsa. Det är viktigt att komma ihåg att om man är osäker eller om man har andra symtom bör man alltid kontakta en läkare för råd och undersökning.

FAQ

Vad anses vara en normal kroppstemperatur?

En normal kroppstemperatur anses vanligtvis vara mellan 36-37 C.

Vad räknas som feber hos spädbarn?

En kroppstemperatur över 38 C anses vara feber hos spädbarn.

Varför kan febergränser variera mellan olika åldersgrupper?

Febergränser kan variera på grund av olika metaboliska funktioner och immunförsvar hos barn och vuxna.

Fler nyheter