Arbetsskador – när olyckan är framme på arbetsplatsen

04 mars 2024 Veronica Urena

editorial

Varje dag ger sig miljontals människor av till sina arbeten, där en del ställs inför potentiella risker för arbetsskador. Trots förebyggande arbete och säkerhetsföreskrifter, kan olyckor och skador dessvärre inträffa. Denna artikel går igenom vad en arbetsskada faktiskt är, hur du agerar om du drabbas, och vilka rättigheter samt skyldigheter som gäller både för anställda och arbetsgivare. 

Vad är en arbetsskada?

Definition och olika typer

En arbetsskada kan definieras som en skada eller sjukdom som uppstått till följd av arbetet eller förhållandena på arbetsplatsen. Denna omfattar både olycksfall som sker under arbetstid på arbetsplatsen och yrkessjukdomar som utvecklas över tid.

Arbetsskador delas vanligtvis in i två kategorier: akuta skador och långsiktiga skador. Akuta skador uppstår plötsligt, som till exempel en vrickad fot efter ett fall. Långsiktiga skador, såsom muskelskador och hörselnedsättning, utvecklas däremot över en längre tidsperiod till följd av konstanta eller återkommande arbetsförhållanden.

Förebyggande arbete

Arbetsgivarens ansvar är att införa tillräckliga säkerhetsåtgärder och se till att dessa följs för att minimera risken för arbetsskador. Lagen stipulerar att arbetsgivaren ska genomföra regelbundna riskbedömningar och säkerhetskontroller samt tillhandahålla adekvat utbildning och skyddsutrustning.

arbetsskada

När olyckan är framme

Första steg och anmälan

Om du drabbas av en arbetsskada är det viktigt att omedelbart meddela din arbetsgivare om händelsen. Arbetsgivaren är sedan skyldig att anmäla skadan till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det är också klokt att dokumentera skadan noga genom t.ex. fotografier och vittnesmål, då detta kan vara till hjälp vid en eventuell ersättningsprocess.

Sjukvård och rehabilitering

Sök läkarvård så snart som möjligt för att få din skada bedömd och behandlad. Intyget från läkarbesöket är en viktig del i processen för att få ersättning. Rehabilitering kan ibland vara nödvändig för att återgå till arbete, och här har både du och arbetsgivaren ett ansvar för att arbeta fram en rehabiliteringsplan.

Rättigheter och skyldigheter

Arbetstagarens rättigheter

Som arbetstagare har du rättigheter när det kommer till arbetsskador. Om skadan godkänns som en arbetsskada kan du vara berättigad till ersättning för sjukvårds- och rehabiliteringskostnader, inkomstförlust och eventuell bestående funktionsnedsättning. Det är viktigt att vara medveten om dessa rättigheter och hur processen fungerar för att säkerställa att du får den ersättning du är berättigad till.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren har skyldigheter som sträcker sig långt bortom bara anmälan av skadan. Arbetsgivaren bör bistå i hanteringen av ärendet genom hela processen och se till att nödvändig dokumentation samlas in. Arbetsgivarens ansvar inkluderar också att bidra till en plan för rehabilitering och att möjliggöra för arbetstagaren att integrera sig igen i arbetslivet.

Fler nyheter